Ngày 18/4/2023, Công ty Cổ phần Natural Link tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm miếng dán nhiệt miệng Curatick với Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Luy Xít, CEO, cùng đại diện các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín. Về phía Công ty Cổ phần Natural Link có ông Vũ Văn Hiếu, Giám đốc; ông Lê Hồng Nam, Phó Giám đốc cùng đại diện phòng ban kinh doanh trực thuộc Natural Link.

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Natural Link với Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín diễn ra tại Hội trường

Nhằm mục tiêu phát huy chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động, Công ty Natural Link cùng Công ty Đại Tín đã thảo luận và đi đến thống nhất liên kết hợp tác, nghiên cứu phát triển sản phẩm miếng dán nhiệt miệng Curatick.

Buổi lễ ký kết hợp tác phân phối và phát triển sản phẩm Curatick

Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Đại diện lãnh đạo hai đơn vị; ông Vũ Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Natural Link và ông Nguyễn Luy Xít, CEO Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín; đã cùng ký kết bản thỏa thuận định hướng các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực. Lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của hai bên và đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết. Các đơn vị trực thuộc có liên quan của hai bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai.